OpenCalc là công cụ thay thế tuyệt vời cho bảng tính Excel khi bạn sử dụng các HĐH nguồn mở. Với cấu trúc các hàm, chức năng cũng như giao diện khá gần với Excel giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với OpenCalc. Tuy nhiên OpenCalc vẫn còn phải cải tiến hơn nữa để có được những sức mạnh mà Excel đang có. Đây là quyển eBook hướng dẫn sơ lược về OpenCalc cũng như các nhóm hàm của nó, mong sẽ giúp ích cho mọi người!

Beginning OpenOffice Calc 2011 By Cool Release

Download