Hihi, Ban đầu đọc cái yêu cầu thấy nản vô cùng. Nhưng một hôm chủ nhật rãnh rõi ngồi ngẫm lại xem cả nguyên 1 tuần mình đã có những hoạt động gì cũng vui vui. Vui hơn nữa là khi thành phẩm thời gian biểu ra đời, mình có thể xem được bao quát cả 1 tuần của mình với đủ thứ linh tinh trong trỏng. Mình có dùng hàm VLOOKUP và HLOOKUP để thêm vài tính năng nhỏ trong TGB làm bằng Excel này như: cho mình biết hiện tại đang làm gì, hôm nay có sinh nhật của ai ko, Deadline, ghi chú. À cái TGB này có hơi màu mè tí, đang buồn nhìn vào cung thấy tươi trở lại :D!

Download Excelfile

Advertisements